Month: דצמבר 2018

אלגוריות של ההווה, בית האמנים, תל אביב

תערוכה וירטואלית -" עקבות וסימנים"

הקו החם, מרכז לאמנות עכשווית ,סן פרנציסקו

המשותף- מיצב, הסדנה לאמנות, יבנה

הפניקס הישראלי, שני פסלים

הבית זה המוטו, גלריה זאזה, תל אביב

פסל אבן 'מבוקע', באולם לזכרו של י. לוינסון

חברת איטונג, פסל איטונג 3.0/2.35/1.5 מטר

The Rose Garden 'Rock Flower', 2.0/2.0/2.0 Mete

הפארק הלאומי 'שער לשומקום', 2.2/1.6/1.6 מטר