Year: 2018

אלגוריות של ההווה, בית האמנים, תל אביב

תערוכה וירטואלית -" עקבות וסימנים"

הקו החם, מרכז לאמנות עכשווית ,סן פרנציסקו

המשותף- מיצב, הסדנה לאמנות, יבנה

רורשאך כאן ועכשיו, בית האמנים, תל אביב

הפניקס הישראלי, שני פסלים

הבית זה המוטו, גלריה זאזה, תל אביב

פסל אבן 'מבוקע', באולם לזכרו של י. לוינסון

חברת איטונג, פסל איטונג 3.0/2.35/1.5 מטר

The Rose Garden 'Rock Flower', 2.0/2.0/2.0 Mete