Month: דצמבר 2018

גן תיאטרון גבעתיים, זוג פסלי אבן

פסל אבן ואדמה, 2.7/1.6/1.6 מטר

זיכרון סלקטיבי- סמלים וכוחם, גלריה יד לבנים, רחובות

סגולות של זיכרון, מוזיאון לאמנות יד ושם, ירושלים

המשותף גלריה טובה אוסמן, בית האמנים, תל אביב הסדנה לאמנות, יבנה

אובייקט קטן לא ציור, גלריה שוהם, תל אביב

פסלים מפסולת, בפארק סמוך לאגם, רעננה

הכמיהה לשלום, גבול הצפון

עבודה במוזיאון חוצות, יפו העתיקה

רכוש פרטי, גלריה עירונית, כפר סבא