Category: תערוכות קבוצתיות

מה מ[נ]שתנה ? 100 שנה ל"מזרקה" של מרסל דושאן-עין הוד

אלגוריות של ההווה, בית האמנים, תל אביב

הקו החם, מרכז לאמנות עכשווית ,סן פרנציסקו

המשותף- מיצב, הסדנה לאמנות, יבנה

עין השחרור, בית האמנים, תל אביב

זיכרון סלקטיבי- סמלים וכוחם, גלריה יד לבנים, רחובות

סגולות של זיכרון, מוזיאון לאמנות יד ושם, ירושלים

המשותף גלריה טובה אוסמן, בית האמנים, תל אביב הסדנה לאמנות, יבנה

אובייקט קטן לא ציור, גלריה שוהם, תל אביב

פסלים מפסולת, בפארק סמוך לאגם, רעננה