שנה: 2019

מה מ[נ]שתנה ? 100 שנה ל"מזרקה" של מרסל דושאן-עין הוד

הרצאה ותערוכה במכון "מופת" ,תל אביב

"לרסן את גידולי הפרא", גלריה החווה, חולון

הרצאה "שרידים" אוניברסיטה בר-אילן

אובייקט/סובייקט, גלריית חנקין, חולון

25 עבודות אמנות במדרשת בן גוריון

גן-סיפור 'הכנה נחמה', 14/8.5/2.7 מטר – מצגת לשיח גלריה במוזיאון העיצוב בחולון לרגל 10 שנים לגן הסיפור

עין השחרור, בית האמנים, תל אביב

פוטוארוזיה II, מיצב בבית האמנים, תל אביב

פיסול סביבתי בעקבות מבני טרמיטים עשרה פסלים על שטח של 200 ,מ"ר מוזיאון הרצליה