שורשי אויר ומים שורשי אויר הם שורשים שמשתרגים על פני האדמה בחיפוש אחר מים וחמצן. אילו ניחנו בעיניי קרא עוד >>
שורשי אויר ומים שורשי אויר הם שורשים שמשתרגים על פני האדמה בחיפוש אחר מים וחמצן. אילו ניחנו בעיניי קרא עוד >>