האם גריד = רשת? "כאשר המודרניזם, בתבניתו הנייטרלית,יוצר אוניברסליזציה של הצורה [גשטלט] נוכל להב קרא עוד >>
האם גריד = רשת? "כאשר המודרניזם, בתבניתו הנייטרלית,יוצר אוניברסליזציה של הצורה [גשטלט] נוכל להב קרא עוד >>