תלת-ממד מול דו-ממד היתקלות מקרית באובייקט חידתי, תלת-ממדי, מגרה אצלי את יצר היצירה. הפעם, לרוב, זו עשי קרא עוד >>
תלת-ממד מול דו-ממד היתקלות מקרית באובייקט חידתי, תלת-ממדי, מגרה אצלי את יצר היצירה. הפעם, לרוב, זו עשי קרא עוד >>